Anunț stimulente educaționale

Primarul Orașului Zimnicea aduce la cunoştinţa opiniei publice intrarea în vigoare a Legii nr. 248/28.10.2015, privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, prin instituirea stimulentului educaţional.

Pentru eficientizarea măsurii de stimulare a accesului în învăţământul preşcolar al copiilor provenind din familii defavorizate, stimulentele educaţionale se acordă sub forma tichetelor sociale.

Tichetele sociale sunt bonuri de valoare reglementate exclusiv de prevederile Legii 248/2015 şi destinate exclusiv acordării stimulentului educaţional. Acestea sunt utilizate pentru achiziţionarea produselor alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte şi/sau a rechizitelor.

Pentru a putea beneficia de stimulentele educaţionale oferite de stat copiilor din familii defavorizate, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

  • vârsta minimă a copilului să fie de trei ani, împlinită oricând pe parcursul anului şcolar curent;
  • copilul să nu aibă mai mult de şase ani, vârstă împlinită după data de 1 septembrie a anului şcolar curent;
  • venitul lunar pe membru de familie să fie de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o singură persoană, respective până la 284 lei venit lunar pe membru de familie.

Beneficiază de stimulent copiii din familiile defavorizate formate din soţ, soţie şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună.

Beneficiază de stimulent şi copiii din familiile defavorizate formate din persoană singură şi copiii aflaţi în întreţinerea acesteia şi care locuiesc împreună cu această.

Valoarea nominală lunară minimă a stimulentului educaţional se raportează la indicatorul social de referinţă şi este de 0.1 ISR, exprimat în lei, respectiv 50 lei/tichet, pentru fiecare copil înscris la grădiniţă, beneficiar al stimulentului educaţional.

Primirea tichetelor sociale este condiţionată de prezenţa la grădiniţă. Astfel, copilul va trebui să fie prezent zilnic, cu excepţia absenţelor motivate (de scutiri medicale sau învoiri scrise de părinţi). Învoirile scrise de părinţi pot fi pentru maximum 3 zile pe lună, iar pe total împreună cu scutirile medicale nu trebuie să depăşească 50% din totalul zilelor de grădiniţă.

Dreptul la stimulentul educaţional se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere însoţite de actele doveditoare privind componența familiei, veniturile acesteia şi înscrierea/frecventarea activităţilor organizate de grădiniţă.

Pentru anul scolar 2015-2016, cererile se depun pana la data de 30 aprilie 2016, la sediul Primăriei Orașului Zimnicea, Serviciului Public Local de Asistenţă Socială.

Relaţii suplimentare se pot primi la sediul Primăriei Orașului Zimnicea.

Primar,
Petre Pârvu


Sari la conținut