Dezbateri Publice

03.01.2022 - Proiect de hotărâre nr.1 din 03.01.2023 privind: aprobarea bugetului local al orașului Zimnicea pe anul 2023 si estimări pentru anii 2024-2026

_______________________________________________________________________________________________________________________

03.11.2022 - Proiect de hotărâre nr.114 din 03.11.2022 privind completarea H.C.L. nr. 35 din 20.04.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023

_______________________________________________________________________________________________________________________

05.08.2022 - Proiect de hotărâre nr. 73 din 05.08.2022 privind modificarea H.C.L. nr. 35 din 20.04.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023

__________________________________________________________________________________________________________________________

29.07.2022 - Proiect de hotărâre nr. 70 din 19.07.2022 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Orașului Zimnicea pentru perioada 2021-2027

_________________________________________________________________________________________________________________________

31.05.2022 - Proiect de hotărâre Nr.52 din 30.05.2022 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru colectare, transport și depozitare deșeuri pentru utilizatorii serviciului - persoane fizice care nu au încheiat contract de prestare a serviciului cu operatorul de salubrizare din orașul Zimnicea pentru anul fiscal 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________

07.03.2022 - Proiect de hotărâre nr.25 din 04.03.2022 privind stabilirea impozitelor și taxe locale pentru anul fiscal 2023


31.01.2022 - Proces verbal - Finalizare procedură de consultare și dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local al orașului zimnicea pe anul 2022- descarcă


12.01.2022 - Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului local al orașului Zimnicea pe anul 2022

 


02.11.2021 - Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L . nr. 36/29.04.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022


24.03.2021 - Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului local al orașului Zimnicea pe anul 2021


16.03.2020 - Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021

________________________________________________________________________________________________

21.01.2020 - Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului local al orașului Zimnicea pe anul 2020


16.09.2019 - Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED) al orașului Zimnicea


12.03.2019 - Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020


11.02.2019 - Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 75/23.12.2016 privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice și a Regulamentului privind adoptarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice


04.10.2017 - Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2018


12.09.2017 - Proiect de hotărâre privind inființarea Serviciului public de administrare a domeniului public și privat, serviciu de interes local, specializat, cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Local al orașului Zimnicea, județ Teleorman


12.09.2017 - Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind stabilirea soluțiilor optime de administrare a domeniului public și privat al orașului Zimnicea, județ Teleorman


07.06.2017 - Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice și a Regulamentului privind adoptarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice


18.11.2016 - Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei Locale cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare din orasul Zimnicea, judet Teleorman pentru perioada 2016 - 2020


18.11.2016 - Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului propriu al Serviciului de Salubrizare din orasul Zimnicea, judet Teleorman


18.11.2016 - Proiect de hotarare privind acordarea esalonarii la plata a obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local de catre persoanele fizice si juridice


18.11.2016 - Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de taiere si/sau toaletare a arborilor si arbustilor aflati pe domeniul public si privat al orasului Zimnicea din afara fondului forestier, valorificarea materialului lemnos rezultat precum si amenajarea zonelor verzi prin plantari de material dendo-floricol.


08.11.2016 - Proiect de hotarare privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice si a Regulamentului privind adoptarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice


27.10.2016 - Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unor garaje acoperite cu tabla, pe structura metalica, fara inchideri, apartinand domeniului public de interes local al orasului Zimnicea, in vederea parcarii autoturismelor


24.10.2016 - Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017


24.10.2016 - Proiect de hotarare privind organizarea, exploatarea si gestionarea islazului orasului Zimnicea pe anul 2017


Proiectul de Hotărâre a Consiliului Local privind aprobarea taxelor de închiriere și a regulamentului de funcționare pentru terenurile de sport din zona ANL


Consultare publica inchiriere locuri de parcare acoperite


28.09.2015 - Proiectul de Hotărâre a Consiliului Local privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul fiscal 2016

 

Sari la conținut