Ședința consiliului regional pentru dezvoltare regională sud Muntenia

Primarul Orașului Zimnicea, Petre Pârvu, a participat joi, 17 decembrie, în municipiul Alexandria, în calitate de membru al Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CpDR) Sud Muntenia, la ședința ordinară a Consiliului.

Comunicatul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia menționează următoarele:

”Proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi spre aprobare au avut în vedere activitatea Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia). Astfel, membrii CpDR au avizat favorabil: raportul de activitate al Agenției, proiectele referitoare la modificarea statutului și a „Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia”, precum și noua organigramă alături de statutul de funcții al instituției. Nu în ultimul rând, a fost aprobat proiectul de buget al Agenției aferent anului 2021, au fost desemnați reprezentanții Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia în Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Regional 2014-2020, aprobându-se totodată comisia de cenzori.
Informările realizate la finalul reuniunii au vizat stadiul implementării Programului Operațional Regional 2014 – 2020 în regiune Sud Muntenia, viitorul exercițiu financiar, faza de implementare a Programului Interreg V-A România – Bulgaria (2014-2020), precum și măsurile de pregătire a viitorului Program Interreg VI-A România – Bulgaria.
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este organismul regional deliberativ, fără personalitate juridică care este constituit și funcționează pe principii parteneriale la nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia, în scopul coordonării activităților de elaborare și monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională.
CpDR Sud Muntenia este alcătuit din 28 de membri, câte patru de la nivelul fiecărui județ din regiunea noastră (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman), după cum urmează: președintele consiliului județean, reprezentantul consiliilor locale municipale, reprezentantul consiliilor locale orășenești, reprezentantul consiliilor locale comunale.”


Sari la conținut