Concursuri – SPADPP Zimnicea

NumeMărimeDescărcări
NumeMărimeDescărcări
22.06.2022 - Se aduce la cunoștință persoanelor interesate, că se organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat-electrician ,grad profesional IV di143.4 KiB4
10.06.2022 - Raportul final al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de electrician grad profesional IV64.8 KiB10
31.05.2022 - Proces verbal privind rezultatele selecției dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de electrician din cadrul Compartimentului Servic164.3 KiB18
16.05.2022 - Serviciul public de administrare a domeniului public si privat Zimnicea organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de electrician grad professional IV 1.4 MiB12
07.09.2021 - Rezultatele probei scrise la examenul de promovare in grad profesional superior celui detinut Incheiat astazi 07.09.20218.6 KiB41
02.09.2021 - Anunț privind rezultatele selectiei dosarelor la examenul de promovare in grad profesional superior celui detinut, pentru personalul contractual care indeplineste conditiile prevazute de actele normative in vigoare.8.6 KiB14
20.08.2021 - Anunț privind organizeaza examenului de promovare în funcția de revizor contabil, gradul I65.2 KiB19
14.04.2021 - Rezultatele concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Inspector resurse umane-salarizare92.6 KiB79
06.04.2021 - Rezultatele selecției dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Inspector resurse umane - salarizare din cadrul Compartimentului Resurse Uman92.4 KiB40
22.03.2021 Anunț pentru ocuparea postului vacant de inspector resurse umane salarizare studii superioare, grad profesional I121.2 KiB59
16.02.2021-Raport final la concursul pentru ocuparea unui post vacant de sofer din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public al Serviciului public de administrarea66.1 KiB53
03.02.2021 - Rezultatele selecției dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Inspector de specialitate din cadrul Compartimentului investitii si achizitii publice Zimnicea93.3 KiB47
11.01.2021 - Concurs pentru ocuparea unui post vacant de sofer din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public al Serviciului public de administrarea domeniului public si privat106.8 KiB18
Raport final intermediar la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat65.2 KiB69
Rezultatele selecției dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat din cadrul SPADPP Zimnicea91.3 KiB28
Sari la conținut