Concursuri – SPADPP Zimnicea

NumeMărimeDescărcări
NumeMărimeDescărcări
28.11.2022 PROCES-VERBAL privind rezultatele selecției dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Inspector specialitate grad profesional debutant193.3 KiB1
11.11.2022 - SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT ZIMNICEA organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de Inspector 185.6 KiB14
21.07.2022 - Raportul final al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de electrician, grad profesional IV-Serviciul de iluminat public65.5 KiB14
22.06.2022 - Se aduce la cunoștință persoanelor interesate, că se organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat-electrician ,grad profesional IV di143.4 KiB9
10.06.2022 - Raportul final al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de electrician grad profesional IV64.8 KiB11
31.05.2022 - Proces verbal privind rezultatele selecției dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de electrician din cadrul Compartimentului Servic164.3 KiB20
16.05.2022 - Serviciul public de administrare a domeniului public si privat Zimnicea organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de electrician grad professional IV 1.4 MiB21
07.09.2021 - Rezultatele probei scrise la examenul de promovare in grad profesional superior celui detinut Incheiat astazi 07.09.20218.6 KiB42
02.09.2021 - Anunț privind rezultatele selectiei dosarelor la examenul de promovare in grad profesional superior celui detinut, pentru personalul contractual care indeplineste conditiile prevazute de actele normative in vigoare.8.6 KiB15
20.08.2021 - Anunț privind organizeaza examenului de promovare în funcția de revizor contabil, gradul I65.2 KiB20
14.04.2021 - Rezultatele concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Inspector resurse umane-salarizare92.6 KiB81
06.04.2021 - Rezultatele selecției dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Inspector resurse umane - salarizare din cadrul Compartimentului Resurse Uman92.4 KiB40
22.03.2021 Anunț pentru ocuparea postului vacant de inspector resurse umane salarizare studii superioare, grad profesional I121.2 KiB60
16.02.2021-Raport final la concursul pentru ocuparea unui post vacant de sofer din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public al Serviciului public de administrarea66.1 KiB53
03.02.2021 - Rezultatele selecției dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Inspector de specialitate din cadrul Compartimentului investitii si achizitii publice Zimnicea93.3 KiB47
Sari la conținut