Informare privind Taxa Specială de Salubrizare

PRIMĂRIA ORAȘULUI ZIMNICEA

 

         Pe baza legislației în vigoare, având în vedere diferența foarte mare între cantitatea de deșeuri colectată din oraș și cea contractată dar și pentru a evita depozitarea necontrolată a deșeurilor, începând cu anul 2023, toți locuitorii orașului au obligativitatea achitării serviciului de salubrizare, astfel:

–  Persoanele fizice care au încheiat un contract de prestare a serviciului cu operatorul de salubrizare (Polaris M Holding SRL) se prezintă la sediul acestuia în vederea actualizării numărului de persoane din imobil ce beneficiază de acest serviciu (toți membrii familiei) și achită taxa conform contractului, respectiv 10,29 lei/luna/persoana.

– Persoanele fizice care NU au încheiat un contract de prestare a serviciului cu operatorul de salubrizare, pot încheia un astfel de contract pentru a beneficia de taxa 10,29 lei/luna/persoana  SAU începând cu 01.01.2023 sunt obligați să plătească taxa specială de salubrizare stabilita prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Zimnicea nr. 65/2022, în sumă de 15 lei/persoana/lună. Această  taxă se va încasa împreună cu impozitele și taxele datorate anual de proprietarii de imobile.

Astfel, toți contribuabilii persoane fizice, proprietari de clădiri ce nu au contract, au obligația depunerii până la data de 30.09.2022 a Declarației de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru fiecare proprietate deținută. Nedepunerea Declarațiilor de impunere dă dreptul organului fiscal să procedeze la impunerea din oficiu a taxei speciale de salubrizare pentru toți membrii familiei conform informațiilor deținute în baza proprie sau obținute de la alte instituții abilitate.

Primar,

Pârvu Petre

 

 


Sari la conținut