MODERNIZAREA SPITALULUI ORĂȘENESC ZIMNICEA CONTINUĂ!

 

Încă de la preluarea Spitalului orășenesc Zimnicea de către Consiliul Local al orașului Zimnicea, Primăria a avut o preocupare permanentă în ceea ce privește modernizarea acestei unități spitalicești, unitate medicală vitală pentru locuitorii orașului nostru dar și pentru cei din zonele limitrofe și nu numai.
La momentul preluării, spitalul se afla într-o situație critică cauzată de faptul că nu se făcuseră niciun fel de investiții în acesta, de la darea în folosință a clădirii. Pentru că sumele necesare erau foarte mari, Primăria a avut o preocupare permanentă în identificarea surselor de finanțare pentru realizarea lucrărilor necesare.
S-a început cu pași mici prin efectuarea de lucrări de reparații curente și capitale, în funcție de fondurile disponibile și de alocările obținute de la Ministerul Sănătății, în urma multiplelor demersuri făcute de primărie.
Conștienții fiind că aceste fonduri nu vor fi niciodată suficiente pentru acoperirea necesităților reale ale spitalului, ne-am canalizat eforturile pentru obținerea de fonduri europene.
Astfel, după cum se cunoaște am derulat proiectul „Sănătatea ta contează! – Modernizarea spitalelor din Zimnicea și Svishtov” cod 16.5.2.042, în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, proiect prin intermediul căruia s-au achiziționat aparatură medicală, dotări și echipamente.
Încă de acum doi ani, a fost conceput și depus în vederea finanțării, un proiect de reabilitare energetică al Spitalului orășenesc Zimnicea prin Programul Operațional Regional – POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1, Axa prioritară: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Operațiunea: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice si sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.
Cu deosebită bucurie, informăm cetățenii orașului Zimnicea că astăzi a fost semnat contractul de finanțare pentru acest proiect. Este o realizare foarte mare, prin intermediul căreia, așa cum rezultă și din titlul proiectului, se va îmbunătăți eficiența energetică, spitalul fiind mare consumator de energie, dar se va schimba radical și înfățișarea spitalului, implicit vor fi îmbunătățite condițiile de realizare a unui act medical de calitate.
Pentru o mai bună înțelegere a proiectului, vă prezentăm în cele ce urmează câteva date tehnice ale proiectului, iar interviul cu domnul Petre Pârvu – Primarul orașului Zimnicea aduce informații suplimentare.
Valoare totală proiect: 14.709.877,49 lei (3.046.911,11 Euro)
Cheltuieli eligibile: 13.414.775,79 lei
Contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile: 268.295,52 lei
Cheltuieli neeligibile: 1.295.101,70 lei

Obiectivele proiectului:

– Reabilitarea termică a Spitalului Orășenesc Zimnicea, asigurând o reducere a consumului anual de energie primară prin izolarea hidro-termică a anvelopei exterioare; reabilitarea și modernizarea instalației de încălzire și apă caldă menajeră; modernizarea instalației de iluminat; realizarea unei instalații de ventilare – climatizare; dotarea cu echipamente specifice instalațiilor sanitare și termice.
– Creșterea nivelului de utilizare a energiilor alternative la nivelul spitalului prin instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice, cu sistem de stocare, pentru alimentarea sistemului de iluminat tip LED.
– Realizarea de grupuri sanitare în saloanele pacienților.
Data de finalizare a proiectului: 31.03.2023

Vă asigurăm că preocuparea noastră pentru spital nu se oprește aici. Urmează un drum greu până la finalizarea efectivă a lucrărilor, dar în continuare vom încerca să identificăm noi surse de finanțare pentru dotarea cu aparatură, echipamente și dotări, dar și pentru a da spitalului o funcționalitate care să se plieze cât mai bine pe necesitățile comunității.
În acest sens, un alt proiect demarat de Primăria orașului Zimnicea este ”Modernizare Spital Orășenesc Zimnicea, amenajare și dotare secție de recuperare medicală” și sperăm să îl concretizăm prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul „Unități sanitare din mediul urban”, valoarea totală estimată a investiției fiind de 24.453.396,00 lei, inclusiv T.V.A.
Proiectul se afla în faza de avizare de către Comisia tehnico – economică a Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, iar prin această investiție dorim să realizăm:
– Amenajarea și dotarea unei secții de recuperare medicală la etajul 4 și a Laboratorului de Recuperare Medicală la et.1 din corpul B al spitalului;
– Dotarea cu instalație de fluide medicale (Oxigen, aer, vacuum, protoxid. CO2 si aer 7 bari);
– Înlocuirea tâmplăriei interioare;
– Dotarea cu mobilier și aparatură medicală a spitalului și a ambulatoriului integrat.
Dacă și acest proiect se va concretiza, Spitalul orășenesc Zimnicea va deveni un etalon pentru această categorie de spitale publice.

PRIMARUL ORAȘULUI ZIMNICEA

PETRE PÂRVU

 

 


Sari la conținut