Comitetul Local pentru Situații de Urgență al orașului Zimnicea-HOTĂRÂRE

 

 

HOTARÂREA NR.6

DIN 31.07.2020

 

Privește: purtarea obligatorie a măștilor de unică folosință, a eșarfelor sau a oricăror dispozitive care acoperă nasul și gura, confecționate din diverse materiale textile, fabricate industrial sau artizanal, în spațiile deschise în care există aglomerări de persoane, respectiv piețe, mijloace de transport în comun, stații de autobuz, parcuri, precum și în alte spații deschise unde se formează grupuri mai mari 3 persoane, de către cetățenii orașului Zimnicea sau aflați în tranzit, până la ieșirea din starea de alertă

 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al orașului Zimnicea, întrunit în ședință extraordinară  la convocarea președintelui, potrivit dispozițiilor art. 10, alin.(1) și alin.(2) din anexa la Regulamentul – cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin H.G.R. nr. 1491/2004,

Având în vedere:

-prevederile art.24, lit. b) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile art.3, lit. a) și c) și art.27, lit l) din Legea nr.481/2004 republicată – privind protecția civilă;

– H.G. nr.557/2016 privind managementul tipurilor de riscuri;

– prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19;

– Hotărârea CJSU nr.14/30.07.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare pentru gestionarea situației generate de infecția cu Covid-19 pe raza județului Teleorman;

– Ordinul ministrului sănătății nr.1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2;

– prevederile Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

În conformitate cu dispozițiile art.10, alin(3) din Regulamentul – cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin H.G. nr.1491/2004,

HOTĂRĂŞTE:

 

             Art.1 Începând cu data de 31 iulie 2020 se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție(mască de unică folosință, eșarfă sau a oricărui dispozitiv care acoperă nasul și gura confecționate din diverse materiale textile, fabricate industrial sau artizanal) de către toate persoanele de pe raza orașului Zimnicea începând cu vârsta de peste 5 ani, în spații închise și în spațiile deschise din Piața agroalimentară, Parcul orașului Zimnicea, Piața centrală, mijloace de transport în comun, stații de autobuz, precum și în alte spații deschise unde se formează grupuri mai mari de 3 persoane.

Art.2. Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenție conform art.65 din Legea nr.55/2020 și se sancționează potrivit acestei legi.

Art.3  Prin grija Secretariatului tehnic al C.L.S.U. prezenta hotărâre va fi înaintată CJSU Teleorman pentru informare, Poliției locale a orașului Zimnicea, Poliției orașului Zimnicea, Inspectoratului de Jandarmi Județean Teleorman, pentru cunoaștere și punere în aplicare și se aduce la cunoștință publică prin afișare și postare pe pagina web a Primăriei orașului Zimnicea.

   

PREŞEDINTELE C.L.S.U.

 PETRE PÂRVU

 

Descarcă – Hotărâre CLSU Zimnicea din 31 07 2020


Sari la conținut