Informare privind calculul impozitului pe clădiri persoane fizice

  • Conform art. 457 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, impozitul pe cladirile rezidentiale aflate in proprietatea  persoanelor  fizice  se determina prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08% – 0,2 % asupra valorii impozabile a cladirii – in cazul nostru, conform H.C.L. al orasului Zimnicea privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018, cota prevazuta la art. 457 alin (1) a fost stabilita la 0,1%;
  • Conform art. 457 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea impozabila a unei cladiri se determina prin inmultirea suprafetei  construite desfasurate a cladirii cu valoarea impozabila corespunzatoare stabilita in functie de tipul cladirii: cu instalatii de apa, canalizare , electrice si incalzire sau fara instalatii de apa, canalizare, electricitate si incalzire.
  • Cladirea se considera ca are instalatii daca sunt implinite cumulativ toate cele 4 conditii: apa, canalizare, electricitate si incalzire.
  • Cladirea se considera ca are instalatie de incalzire daca aceasta se face prin intermediul agentului termic- abur sau apa calda de la centrale electrice, centrale termice de cartier, termoficare locala sau centrale termice proprii – si il transmit in sistemul de distributie in interiorul cladirii , constituit din conducte si radiatoare – calorifere, indiferent de combustibilul folosit – gaze, combustibil lichid, combustibil solid.
  • Mentiunea cu privire la existenta sau inexistenta instalatiilor se face prin declaratia pe propria raspundere a contribuabilului.
  • Depunerea declaratiilor se face in termen de 30 de zile de la data la care survin modificari care duc la modificarea valorii impozabile a cladirii cu mai mult de 25%.
  • Depunerea peste termen sau nedepunerea declaratiilor de impunere constituie contraventie si se sanctioneaza conform art. 493 din Codul fiscal.

În concluzie nu este vorba de nicio majorare a impozitului pe clădiri ci de aplicarea corectă a prevederilor legale privind tipul  cladirilor: cu sau fără instalații.

 

BIROU IMPOZITE ȘI TAXE

 


Skip to content