Evenimente pentru aniversarea Centenarului Marii Uniri

,,1 Decembrie – România la Centenarul Marii Uniri”

Pentru sărbătorirea realizării unității naționale depline, Primăria orașului Zimnicea organizează evenimentul ,,1 Decembrie – România la Centenarul Marii Uniri.

Activitățile se vor desfășura în parcul orașului, la Monumentul Eroului Necunoscut. Vor fi antrenați 200 de elevi, de la cele 5 unități de învățământ din oraș, într-un spectacol flash mob, astfel:

  • în intersecția principală din colțul N-E al parcului va fi conturată harta României Mari. Pe ”hotarele” ei vor fi așezați 150 de elevi îmbrăcați în tricouri roșii, galbene și albastre, câte 50 din fiecare culoare, fiecare elev având și un balon de aceeași culoare cu tricoul. Tricourile și baloanele vor fi inscripționate cu sigla Centenarului. Elevii vor fi dispuși astfel încât să formeze un tricolor în care culorile să vină vertical. În interiorul ”graniței”, pe rând, în funcție de momentul istoric, 50 de elevi îmbrăcați în costume naționale vor forma 4 hore. Așezarea elevilor în formațiile stabilite-graniță și hore- se va face pe fundalul melodiei Rapsodia Română.
  • vor fi amplasate 3 piedestale, câte unul în cadrul fiecărei provincii istorice, de pe care câte un elev- personalitate politică din fiecare provincie, va da citire Actului Unirii provinciei respective cu Regatul României.Câte un elev-interpret de muzică populară va interpreta un cântec popular patriotic specific zonei.
  • prima horă care se va forma va reprezenta Regatul României; în spațiul care va reprezenta Basarabia, de pe un piedestal, elevul care va interpreta rolul lui Ion Inculeț, președintele Sfatului Țării, va da citire Declaraţiei de Unire a Basarabiei cu România, de la 27 martie 1918. Elevul-interpret de muzică populară va interpreta un cântec popular patriotic specific zonei. A doua horă se va forma și va intra pe o melodie specifică provinciei basarabene. De pe a doua tribună, elevul care va interpreta rolul lui Iancu Flondor, președintele Congresului General al Bucovinei, va  da citire Declaraţiei de Unire a Bucovinei cu România, de la 15 noiembrie 1918. Elevul-interpret de muzică populară va interpreta un cântec popular patriotic specific zonei. A treia horă se va forma în spațiul care va reprezenta Bucovina și va intra pe o melodie specifică regiunii. De pe a treia tribună, elevul care va interpreta rolul episcopului greco-catolic Iuliu Hossu, va  da citire Declaraţiei de Unire a Transilvaniei cu România, de la 1 Decembrie 1918. Elevul-interpret de muzică populară va interpreta un cântec popular patriotic specific zonei. A patra horă se va forma în spațiul care va reprezenta Transilvania și va intra pe o melodie specifică regiunii. La finalul melodiei, horele se vor uni și vor da naștere uneia singure care va reprezenta simbolic România Mare.  Se va striga ”Trăiască România dodoloață!”(Trăiască România Mare!) și se va da drumul celor 150 de baloane pentru a se ridica în aer.

La încheierea acestui moment, pe aleile care conduc spre Monumentul Eroului Necunoscut, cei 150 de elevi îmbracați în tricouri roșii, galbene și albastre, se vor plasa în fața monumentului și vor forma drapelul României. Pe laterale se vor așeza cei 50 de copii în costume naționale, oficialitățile și populația orașului prezentă la festivitate. Va avea loc o slujbă religioasă pentru pomenirea eroilor. Se va prezenta discursul omagial. Urmașii eroilor din Primul Război Mondial, dar și elevii desemnați, vor rosti numele celor peste 270 de eroi ai orașului căzuți pe câmpurile de luptă sau morți în lagărele de prizonieri din străinătate. Urmașilor eroilor li se va înmâna de către primarul orașului tricolorul și placheta Centenarului Primului Război Mondial și al Marii Uniri. Se va păstra un moment de reculegere, vor fi trase clopotele bisericilor din oraș.

Se vor depune coroane și buchete de flori la Monumentul Eroului Necunoscut situat in Parcul Central al orasului Zimnicea.

Simpozion Județean  ,,Memoria trecutului. File de istorie locală.
Județul Teleorman în vâltoarea Primului Război Mondial – Centenarul Marii Uniri ”

Anul 2018 este dedicat marcării a 100 de ani de la încheierea Primului Război Mondial și victoria Antantei-alianța politico-militară la care a aderat și România în anul 1916, și a realizării Marii Uniri. Pentru sărbătorirea acestor două evenimente majore în istoria universală și națională, Primăria orașului Zimnicea va organiza, împreună cu Școala Gimnazială Nr. 2 Zimnicea, Simpozionul Județean ”Memoria trecutului. File de istorie locală”, cu subtitlurile ”Județul Teleorman în vâltoarea Primului Război Mondial ♦ Centenarul Marii Uniri”.                 

Prima ediție a simpozionului a fost organizată în anul 2016, pe 23 noiembrie, pentru că atunci s-au împlinit 100 de ani de la forțarea Dunării în sectorul Svișthov-Zimnicea, de către trupele germano-austro-ungaro-bulgaro-turce aflate sub comanda feldmareșalului August von Mackensen și de la eroicele lupte desfășurate de Brigada 43 Infanterie și Regimentul 20 Infanterie, pentru respingerea inamicului peste Dunăre și apărarea orașului Zimnicea, gării Ulmuleț și Șoimului. Ruperea frontului sudic a avut implicații importante în evoluția ulterioară a războiului, de aceea luptele desfășurate aici au fost de un dramatism înfiorător, unitățile militare care apărau acest sector primind ordin să reziste cu orice preț până la ultimul om. Evenimentul nu era cunoscut la nivelul comunității locale decât foarte sumar, atât cât era cunoscut și la nivel național. Cu atât mai mult organizarea acestui simpozion a deschis calea unor cercetări de istorie locală și de prezentare a lor în următoarele ediții.

Pentru buna organizare a simpozionului, având în vedere că implică participarea elevilor și cadrelor didactice din oraș, din județ, dar și din țară, fiind, totodată, și o formă de perfecționare profesională, Primăria orașului Zimnicea a încheiat un protocol de colaborare cu următoarele instituții: Școala Gimnazială Nr. 2 Zimnicea, Catedrala ”Sfinții Împărați Constantin și Elena” Zimnicea, Casa Corpului Didactic Teleorman, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, Societatea de Științe Istorice din România, filiala Teleorman, Consiliul Județean Teleorman prin Serviciul de Cooperare Internă și Internațională, Asociația Euro Teleorman. Protocolul este încheiat pentru perioada noiembrie 2016-decembrie 2018.

Activitațile au fost gândite să se desfășoare pe parcursursul a trei ediții, sub forma unui simpozion județean dedicat marcării Centenarului Primului Război Mondial și al Marii Uniri. Este o inițiativă unică la nivel de județ, de asemenea amploare. Anul 2016, ediția I, a fost dedicată eroicelor lupte desfășurate pentru apărarea Zimnicei, gării Ulmuleț și Șoimului. În anul 2017, pe 10 noiembrie, a fost organizată ediția a II-a, dedicată Centenarului Marilor victorii românești de la Mărăști, Mărășești și Oituz.

În anul 2018, ediția a III-a va fi dedicată Centenarului încheierii Primului Război Mondial și al realizării Marii Uniri. Anul acesta, ediția a III-a se va desfășura în ziua de 9 noiembrie 2018. Vor participa apoximativ 120 de persoane – elevi, cadre didactice, reprezentanți ai unor instituții, asociații, ONG-uri și din mass-media.

Activitatea va începe prin depunerea de coroane de flori și buchete de flori la Monumentul Eroului Necunoscut din parcul orașului și la Cimitirul Eroilor. Coroanele vor fi depuse din partea instituțiilor partenere (primărie, unități de învățământ etc)

La Cimitirul Eroilor se va desfășura un ceremonial mai amplu. Cimitirul Eroilor are un statut de cimitir internațional. Se află  în curtea Catedralei ”Sfinții Împărați Constantin și Elena” și este compus din patru parcele cu 49 de morminte individuale de război, patru cruci comemorative de război, la baza a trei dintre ele găsindu-se cripte-osuar. Cei 49 de militari înhumați în morminte individuale, sunt de naţionalitate română, germană şi austriacă. Cimitirul este dispus sub forma a patru parcele egale. În partea dreaptă, sunt crucile a 24 de militari germani și austrieci, în partea stângă sunt crucile a 25 de militari români. În capătul aleii care separă parcelele soldaţilor români se află monumentul ridicat de Majestatea Sa Regina Maria a României în anul 1913 (pe atunci Principesă), în memoria celor 41 de soldaţi morţi de holeră în lazaretul de la Zimnicea în cel de-al doilea război balcanic, din 1913, război care a adus României Cadrilaterul (sudul Dobrogei). În capătul aleii care separă parcelele germane se găseşte o cruce şi plăcuţa comemorativă sub care sunt depuse osemintele a trei ofiţeri şi subofiţeri români şi 61 de soldaţi români necunoscuţi, căzuți în Primul Război Mondial pentru apărarea orașului Zimnicea și a împrejurimilor. La marginea parcelelor din dreapta, care poate fi considerată ”zona internațională” a cimitirului, se găsește o cruce comemorativă ridicată în memoria eroilor ruși căzuţi la datorie în Războiul de Independenţă, la trecerea Dunării în sectorul Zimnicea-Svișhtov. Pe fiecare cruce din Cimitirul Eroilor, se va lega o panglică în culorile drapelului țării din care provenea eroul, și pe fiecare mormânt se va depune un buchet de flori.

La ceremonialul de depunere a coroanelor și buchetelor de flori se va intona imnul de stat al României, se va oficia o slujbă religioasă de pomenire a eroilor, va fi păstrat un moment de reculegere, vor fi trase clopotele bisericilor în amintirea lor. La ceremonial vor fi prezenți și urmașii eroilor din Zimnicea care au participat la luptele din Primul Război Mondial, veterani din Al Doilea Război Mondial sau din alte teatre de operațiuni.

După ceremonialul de depunere a coroanelor de flori, activitatea va fi continuata cu un moment artistic prezentat de elevi din unitățile de învățământ din oraș, care vor reînvia, prin interpretare artistică, momente istorice din perioada 1916-1918,  rolurile pe care le-au jucat personalitățile vremii și bucuria realizării unității naționale prin cântec și dans. Simpozionul se va desfășura pe secțiuni pentru cadre didactice și elevi, astfel:

Pentru cadre didactice:

Teme generale:  Judeţul Teleorman în vâltoarea Primului Război Mondial; Centenarul Marii Uniri;  File de istorie locală (1916-1918).

Secțiunea I: lucrări științifice, referate, eseuri;

Secțiunea II: documente istorice (fotografii, brevete militare, acte etc), recuzită militară.

Pentru elevi, concurs pe următoarele secțiuni:

Secțiunea I:

A: Expoziție – Creații artistico-plastice (desene, picturi, colaje, grafică etc);

B: Expoziție – Documente istorice (fotografii, brevete militare, acte etc), recuzită militară.

Secțiunea II: Prezentare power-point

Secțiunea III: Creații literare (eseuri, poezie)

Teme generale: Judeţul Teleorman în vâltoarea Primului Război Mondial; Centenarul Marii Uniri; File de istorie locală (1916-1918).

La sfârșitul activității va avea loc festivitatea de premiere constând în diplome și cărți.

Ca și precedentele, cea de a III-a ediție a simpozionului, se va încheia cu redactarea cărții electronice (CD) cu cod ISBN, care va cuprinde cele mai relevante lucrări și creații ale elevilor și cadrelor didactice prezentate în cadrul simpozionului, documentele și fotografiile istorice, dar și fotografii din timpul desfășurării simpozionului.

Simpozionul Județean dedicat marcării Centenarului Primului Război Mondial și al Marii Uniri se va finaliza cu tipărirea cărții ”Zimnicea în vâltoarea Primului Război Mondial”, cartea fiind rodul unei cercetării științifice în arhivele statului, arhivele personale ale urmașilor eroilor care au luptat pe fronturile războiului sau au murit în lagărele de prizonieri din străinătate, memorialistică sau de istorie orală desfășurată de un profesor de istorie. La nivelul orașului nu există studii dedicate strict acestui eveniment. Apariția cărții este imperios necesară pentru cunoașterea contribuției locuitorilor orașului la desfășurarea primei mari conflagrații mondiale care a avut ca obiectiv pentru noi, românii, realizarea unității naționale și la cunoașterea unei pagini importante din istoria locală. Au căzut în luptă peste 270 de fii ai orașului, iar cartea va omagia eroismul lor. De asemenea, vor fi recuperate, prin tehnicile specifice istoriei orale, mărturisirile celor care s-au întors de pe front și care au ajuns, din generație în generație, până la noi.


Skip to content