Comunicat 23 iunie 2020

 

 

23 IUNIE 2020

COMUNICAT

 

În spațiul virtual circulă încă de la finele anului 2019 tot felul de afirmații tendențioase cu privire la achizițiile de cartușe pentru imprimantele și multifuncționalele din cadrul Primăriei, iar pentru a stopa aceste discuții absolut nefondate, permiteți-ne să vă prezentăm în mare volumul de documente emise doar de aparatul de specialitate al Primarului orașului Zimnicea, fără serviciile subordonate, de la începutul anului 2020 și până în prezent.
Una din activitățile importante a structurilor de specialitate este cea de fundamentare și întocmire a proiectelor de acte administrative, respectiv proiecte de hotărâri și dispoziții. De la începutul anului și până în prezent, au fost inițiate 55 proiecte de hotărâri, cu o medie de 20printuri/proiect, iar hotărârile adoptate se printează în 5 exemplare, a câte 10 coli, numai din această activitate rezultând aproximativ 3850 coli.
Pentru pregătirea ședințelor Consiliului Local, se transmit toate materialele aferente proiectelor de hotărâre, fiecărui consilier local în parte, plus comunicările către Instituția Prefectului, iar după cum lesne se poate constata și din secțiunea ”Proiecte de hotărâri” a site-ului nostru, în anul 2020 acestea au însumat un număr de cca 1100 pagini, care au fost printate în 20 exemplare, în concluzie un număr de cca 22.000 exemplare.
În perioada ianuarie – iunie au fost emise un număr de aproximativ 300 dispoziții, cu o medie de 3 pagini/dispoziție și care de asemenea se printează în 5 exemplare, deci un consum de cca 4500 pagini.
Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară ne-a transmis un număr de 5337 cărți funciare care se distribuie proprietarilor de teren, iar pentru imprimarea acestora s-au consumat cca 8 coli/exemplar, în total un număr aproximativ de 42.696 exemplare.
Tot în această perioadă la nivelul Biroului Impozite și Taxe, s-au emis un număr de 9000 chitanțe (cv impozite si taxe locale, eliberare cărți identitate, taxe de timbru, amenzi de circulație, etc), care de asemenea presupun un consum de 18.000 pagini. La acestea se adaugă declarațiile de impunere (cca 2000 printuri), borderourile zilnice, etc care presupun cca 6000 pagini.
Din luna ianuarie și până în prezent, în registratura generală s-au înregistrat un număr de cca 10.000 documente, atât emise, cât și primite. Din acestea, aproximativ 6000 sunt solicitări de emitere adeverințe și certificate, cererile fiind puse la dispoziția cetățenilor gratuit, iar pentru eliberarea acestora se presupune un consum mediu de 3 coli/solicitare, rezultând astfel un consum de aproximativ 18.000 coli printate. Pentru diferența de 4000 de înregistrări, la formularea răspunsurilor, se printează cel puțin 3 coli, deci încă un consum mediu de minim 12000 buc.
Un consum mare de coală se înregistrează și în cazul procedurilor de achiziții publice, inclusiv cele din cadrul proiectelor cu finanțare europeană, aici având un consum estimat de 5000 printuri.
În perioada stării de urgență și ulterior în perioada de alertă s-au printat minim 10.000 de coli pentru informarea cetățenilor cu privire la măsurile minime de igienă, programele de dezinfecție și alte informații utile, care puteau ajunge la populație numai prin afișare la scările de bloc și distribuire la locuințele acestora.
După cum am precizat în debutul comunicatului, în exemplele anterioare am prezentat doar consumurile mari de coală și toner care se ridica la aproximativ 142.000 printuri, fără a mai lua în calcul documentele financiar contabile sau alte tipuri de documente care nu poartă numere distincte din registratura generală, cum ar fi declarațiile de avere și interese, pentru care de asemenea s-au utilizat cca 900 de printuri. Pentru că documentele sunt diverse și ar fi foarte mult să le enumerăm pe toate, vă informăm că în perioada analizată s-au utilizat un număr de 178.000 coli.
După cum se observă în SICAP, Primăria Zimnicea a achiziționat în perioada noiembrie-decembrie 2019 un număr de 48 cartușe toner negru și 3 kit-uri cartuș color pentru multifuncționale. Cu câteva excepții, aceste cartușe de toner negru pot imprima maxim 3500 pagini, ceea ce presupune că s-au achiziționat tonere pentru cca 170.000 pagini alb-negru și maxim 36.000 color.
Făcând un raport al achizițiilor directe de consumabile pentru imprimante / multifuncționale și consum, se constată că achiziția a fost estimată în mod corect, deoarece este absolut necesar ca întotdeauna să mai avem rezerve înainte de efectuarea unei noi achiziții.
Suntem conștienți de faptul că din afara instituției publice este greu de estimat care este volumul de documente și de lucru, însă, deși se afirmă în repetate rânduri că se dorește reducerea birocrației, aceasta s-a extins enorm, iar primăriile, ca urmare a procesului de descentralizare au primit tot mai multe competențe și atribuții, ceea ce conduce implicit la consum de resurse.

PRIMAR,
PÂRVU PETRE

 

 

Descarcă – Comunicat 23 iunie 2020


Sari la conținut