17.01.2022 – Anunț intenție de elaborare plan urbanistic general și plan de mobilitate

PRIMĂRIA ORAȘULUI  ZIMNICEA

STR. GIURGIU, NR. 1

JUDEȚ TELEORMAN

ANUNȚ

 INTENȚIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI PLAN DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ

 

Având în vedere Ordinul nr. 2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului, cu privire  la elaborarea sau revizuirea  planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, se face cunoscută publicului etapa pregătitoare pentru elaborarea documentației “ REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM și PLAN  DE  MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ al orașului Zimnicea , județul Teleorman”.

Argumentare: Planul Urbanistic General are caracter director și de reglementare operationala. Fiecare localitate trebuie să intocmească  și să actualizeze PUG la 5-10 ani și  să  îl aprobe, acesta constituind baza legală pentru realizarea programelor și actiunilor de dezvoltare.

Conform normelor de aplicare a Legii 350/2001,art.15,alin (8)

“(8) Având în vedere complementaritatea prevederilor din cadrul P.U.G. şi P.M.U., se recomandă elaborarea lor concomitentă, aplicând o viziune de dezvoltare integrată la nivelul teritoriului studiat, iar în acest sens autorităţile publice locale vor organiza grupuri de lucru comune – sau succesiv atunci când există deja un P.U.G. în vigoare, fiind necesară preluarea/aplicarea viziunii de dezvoltare propusă prin P.U.G.”, cele două documentații vor avea grupuri de lucru commune.

Planul Urbanistic General cuprinde prevederi pe termen  mediu  și lung cu privire la:

  1. Evoluția în perspectivă a localității
  2. Direcțiile de dezvoltare functională în teritoriu
  3. Traseele coridoarelor de circulație si de echipare prevăzute în planurile de amenajare a  teritoriului național și județean (cf. Legii nr. 350/2001)

INIȚIATOR: PRIMĂRIA  ORAȘULUI ZIMNICEA

Persoana responsabilă cu  informarea și consultarea publicului :   inspector Spiridon Aurel

Adresa: Oraș ZIMNICEA, str. Giurgiu, nr. 1, tel.  +40 247 366 431, Fax: +40 247 366 780

e-mail: primaria@orasulzimnicea.ro

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI PRIVIND INTENȚIA DE ELABORARE A PUG ȘI PMUD ÎN  PERIOADA  12.01.2022- 12.02.2022

Observațiile sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare  a Planului Urbanistic General și a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă.

Răspunsul la observațiile transmise va fi pus la dispoziția publicului  prin anunt, la sediul Primăriei orașului Zimnicea și pe pagina de internet a Primăriei orașului Zimnicea www.orasulzimnicea.ro

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului sunt:

  • Implicarea publicului în etapa pregatitoare
  • Implicarea publicului în etapa de documentare și elaborare a studiilor de fumdamentare
  • Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor
  • Implicarea publicului în etapa aprobării PUG
  • Implicarea publicului în monitorizarea implementării PUG conf. L. 544/2001

PRIMAR

PETRE PÂRVU

 

17.01.2022 – Anunț intenție de elaborare plan urbanistic general și plan de mobilitatedescărcare

 


Sari la conținut