07.08.2020 – Comunicat

Cu privire la salarizarea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și indemnizațiile cuvenite persoanelor cu handicap grav, în baza Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, la nivelul orașului Zimnicea

Încă din anul 2000 când atribuția de ocrotire a persoanelor cu handicap grav a fost descentralizată și a trecut în sarcina autorităților locale, Primăria orașului Zimnicea a venit în sprijinul persoanelor cu handicap din orașul Zimnicea care sunt încadrate cu deficiență funcțională gravă și pot beneficia de asistent personal, conform certificatului de încadrare în grad de handicap emis de Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți sau de Comisia pentru Protecția Copilului Teleorman din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.
Începând cu luna ianuarie a anului 2019 și până în prezent, sumele pentru salarizarea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, precum și pentru plata indemnizațiilor cuvenite persoanelor cu handicap grav, drepturi acordate în baza Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, au fost suportate din bugetul local al orașului Zimnicea, în sumă de 1 127 200 de lei, iar suma de 1 860 000 lei provenind din TVA de echilibrare.( 1 127 200+ 1 860 000= 2 987 200=execuția anului 2019).
În anul 2019 au fost acordate 886 de indemnizații lunare, pentru un număr de 73 de persoane cu handicap grav (medie lunară) în sumă de 1 119 151 lei.
În cursul anului 2019 au fost plătiți 742 de asistenți personali, suma totală a salariilor fiind de 1 868 055 lei, în medie 61 asistenți pe lună.
Pe perioada concediilor de odihnă a asistenților personali s-au plătit indemnizații persoanelor cu handicap în valoare de 72 475 lei. S-au acordat vouchere de vacanță pentru asistenții personali în valoare de 81 450 lei.
Totalul drepturilor plătite în 2019 la acest serviciu se ridică la suma de 3 141 131 de lei.
În bugetul anului 2020 s-a prevăzut pentru acordarea acestor drepturi suma de 4.569.000 lei, pentru plata salariilor suma de 3.005.000 lei, iar pentru indemnizații 1.564.000 lei. Execuția la 30 iunie 2020 (asistenți și indemnizații) a fost de 1 799 770 lei, din care 1.260.000 lei din TVA de echilibrare și 539 770 lei din bugetul local. Au fost plătiți în medie 71 de asistenți personali – cu suma de 1.253.850 lei și 67 de indemnizații cu suma de 545.920 lei.

În ceea ce privește punerea în aplicare a prevederilor art.7 alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, menționăm că nu au fost elaborate până la data prezentului comunicat norme metodologice care să reglementeze modalitatea de acordare și decontare a sumelor, precum și categoriile de persoane beneficiare ale acestui stimulent de risc.
Primarul orașului Zimnicea vă asigură de întreaga disponibilitate și de faptul că se vor lua toate măsurile în vederea aplicării corecte și unitare a tuturor actelor normative în materie.

PRIMAR,
PETRE PÂRVU


Sari la conținut