USES – un nou proiect Zimnicea – Svishtov

Primăria orașului Zimnicea a depus proiectul USES – „Uniform standards, enhanced coordination – common security” (Standarde uniformizate, coordonare imbunătățită – securitate comună) în parteneriat cu municipiul Svishtov, Bulgaria, în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020, Axa prioritară 3-„O regiune sigură”, Obiectivul Specific 3.1.-„Îmbunătățirea managementului comun al riscurilor în zona transfrontalieră”.

Valoarea totală a proiectului este de 991.107,47 Euro din care:

  • Orașul Zimnicea 496.423,86 Euro valoare eligibilă, din care:
  • Contribuția orașului Zimnicea este de 9928,48 Euro.

Obiectivul proiectului este de a creea un cadru de intervenție comună, Zimnicea-Svishtov, pentru situații de urgență în zona transfrontalieră.

La nivelul U.A.T. Orașul Zimnicea există creat un Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență care însă nu este funcțional din lipsa dotărilor cu utilaje și echipamente. Prin proiectul „USES”, se dorește dotarea cu echipamente și utilaje a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al orașului Zimnicea în vederea creșterii capacității de intervenție în situații de risc. Serviciul va fi dotat cu echipamente și utilaje specifice pentru intervenție, căutare-deblocare-salvare-evacuare în caz de cutremur, fenomene meteorologice periculoase, alunecări și prăbușiri de teren și inundații, cercetare-intervenție pentru risc biologic și chimic, în urma implementării proiectului crescând capacitatea de intervenție în situații de urgență la nivel local.

La nivelul orașului Zimnicea au fost indentificate următoarele tipuri, niveluri de risc și capacitatea de intervenție la nivel local:

  • Cutremur – Zimnicea se află într-o zonă seismică cu intensitate peste VII pe scara MSK conferind un nivel ridicat de risc în cazul producerii unui seism cu magnitudine mare, dovadă fiind și efectele cutremului din 1977. La nivelul comunității zimnicene nu există în acest moment dotarea necesară pentru intervenție în cazul unui cutremur de pământ cu magnitudine mare;
  • Inundație – Aflat pe malul fluviului Dunărea și asezat pe vechea albie a fluviului, la nivelul orașului Zimnicea există riscul producerii de inundații care să afecteze gospodării și obiective economice. La fel ca în cazul unui cutremur nu există dotarea necesară și prin urmare capacitatea de intervenție este una neadecvată;
  • Fenomene meteo periculoase – orașul Zimnicea se confruntă de la an la an cu o creștere a fenomenelor meteo periculoase (căderi masive de zapadă, viscol, vânt puternic, vijelii, ploi abundente, ger, secetă) și în acest caz capacitatea de intervenție fiind foarte redusă din lipsa dotarii adecvate;
  • Risc chimic și biologic – Având în vedere prezența unor unități industriale de capacitate mare există riscul producerii de accidente chimice. Zona Zimnicea are o faună bogată și diversificată și este o zonă de tranzit pentru păsările migratoare dar și o zonă preponderent agricolă, fiind indentificat astfel și un risc biologic. Capacitatea de intervenție în aceste situații este una extrem de limitată din lipsă de echipamente specifice;
  • Riscul de incendiu – nu este la un nivel ridicat, istoricul orașului Zimnicea nerelevând o problemă din acest punct de vedere. La nivelul orașului funcționează un detașament de pompieri cu o dotare adecvată fiind astfel singurul tip de risc acoperit din punct de vedere al capacității de intervenție la nivelul zonei Zimnicea.