Spitalul orășenesc Zimnicea va fi dotat cu aparatură modernă din fonduri europene!

Proiectul „Sănătatea ta contează! Modernizarea spitalelor orășenești din Zimnicea și Svishtov” a fost aprobat spre finanțare în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020, Axa prioritară 5 „O regiune eficientă”, Obiectivul Specific 5.1. „Creșterea capacității și eficienței instituțiilor publice în contextul cooperării transfrontaliere”.

Având o valoare aprobată de 1.475.894,96 de euro, Proiectul „Sănătatea ta contează! Modernizarea spitalelor orașenești din Zimnicea și Svishtov” oferă posibilitatea achiziționării echipamentelor medicale necesare creșterii serviciilor medicale oferite populației, aproape întreaga sumă ce revine orașului Zimnicea fiind destinată achiziției de echipamente și aparatură medicală, pentru toate secțiile și specializările existente în Spitalul Orășenesc Zimnicea.

O alta componentă importantă a proiectului constă în creșterea cooperării transfrontaliere în domeniul serviciilor de sănătate publică între Zimnicea și Svishtov prin realizarea unor schimburi de experiență și bune practici între personalul medical din cele două spitale care fac obiectul activităților proiectului.

Proiectul are o durată de implementare de 24 luni și este realizat în cooperare cu Municipiul Svishtov din Bulgaria, banii fiind împărtiti în mod egal. Contribuția beneficiarilor este de 2% din cheltuielile eligibile.

În urma implementării proiectului va creste și atractivitatea spitalului pentru atragerea de cadre medicale noi prin ofererirea posibilității de a iși exercita profesia în condiții moderne de diagnostic și tratament.