Proiecte de modernizare a școlilor din orașul Zimnicea

Primarul orașului Zimnicea, Petre Pârvu, a depus la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene documentațiile tehnice pentru modernizarea celor patru școli orășenești. în cadrul Programului National pentru Dezvoltare Locală 2017 – 2020 orașul Zimnicea va beneficia de finanțare pentru următoarele obiective de investiții:

  • ”Modernizare și dotare Școala Gimnazială Miron Radu Paraschivescu orașul Zimnicea, județul Teleorman” cu o valoare alocată din bugetul de stat de 7.547.637,58 lei;
  • ”Modernizare și dotare Școala Gimnazială nr. 2, orașul Zimnicea, județul Teleorman” cu o valoare alocată din bugetul de stat de 9.761.323,76 lei;
  • ”Modernizare și dotare Școala Gimnazială nr. 3, orașul Zimnicea, județul Teleorman” cu o valoare alocată din bugetul de stat de 6.817.699,09 lei;
  • ”Extindere, consolidare și modernizare Școala nr. 4, oraș Zimnicea” cu o valoare alocată din bugetul de stat de 3.836.590,00 lei.

Durata contractelor de finanțare este de trei ani, urmând a fi semnate pana la 31.12.2017.

În cadrul acestor proiecte se vor realiza lucrări de reabilitare a structurii de rezistență, instalației electrice, termice și sanitare, a acoperișului, sălilor de clasă și grupurilor sanitare, anveloparea clădirilor și dotarea cu mobilier și materiale didactice. Se vor construi sau reabilita și extinde, după caz, sălile de sport și se vor dota cu mobilier, echipamente și materiale didactice. Proiectele presupun și amenajarea curților interioare și a terenurilor de sport.

În urma implementării acestor proiecte orașul Zimnicea va beneficia de o infrastructură educațională modernă, asigurându-se astfel toate condițiile pentru un proces educațional de calitate.