Persoane juridice – Situația restanțelor mai mari de 1000 de lei la data de 31.12.2017

În anul 2017 Primăria orașului Zimnicea a întreprins măsurile legale pentru recuperarea sumelor restante la bugetul local datorate de persoanele juridice ce activează pe raza orașului Zimnicea. Au fost instituite sechestre pe terenuri și clădiri, precum și popriri pe conturile societăților ce nu și-au achitat taxele și impozitele locale. În cazul societăților ce și-au declarat insolvența Primăria orașului Zimnicea s-a înscris, conform legislației în vigoare, la masa credală în vederea recuperării sumelor datorate de acestea.

Atașăm în continuare lista agenților economici cu datorii mai mari de 1000 lei la bugetul local, la data de 31.12.2017.