Dezbateri Publice

09.11.2018 – Anunț procedură consultare operatori economici, asociații patronale și profesionale care iși desfășoară activitatea în portul Zimnicea


08.11.2018 – Anunț procedură de consultare a normelor de fundamentare tarife portuare


31.10.2018 – Contract de prestări servicii – cadru – taxe si tarife portuare


04.10.2017 – Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2018


12.09.2017 – Proiect de hotărâre privind inființarea Serviciului public de administrare a domeniului public și privat, serviciu de interes local, specializat, cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Local al orașului Zimnicea, județ Teleorman


12.09.2017 – Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind stabilirea soluțiilor optime de administrare a domeniului public și privat al orașului Zimnicea, județ Teleorman


07.06.2017 – Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice și a Regulamentului privind adoptarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice


18.11.2016 – Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei Locale cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare din orasul Zimnicea, judet Teleorman pentru perioada 2016 – 2020


18.11.2016 – Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului propriu al Serviciului de Salubrizare din orasul Zimnicea, judet Teleorman


18.11.2016 – Proiect de hotarare privind acordarea esalonarii la plata a obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local de catre persoanele fizice si juridice


18.11.2016 – Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de taiere si/sau toaletare a arborilor si arbustilor aflati pe domeniul public si privat al orasului Zimnicea din afara fondului forestier, valorificarea materialului lemnos rezultat precum si amenajarea zonelor verzi prin plantari de material dendo-floricol.


08.11.2016 – Proiect de hotarare privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice si a Regulamentului privind adoptarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice


27.10.2016 – Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unor garaje acoperite cu tabla, pe structura metalica, fara inchideri, apartinand domeniului public de interes local al orasului Zimnicea, in vederea parcarii autoturismelor


24.10.2016 – Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017


24.10.2016 – Proiect de hotarare privind organizarea, exploatarea si gestionarea islazului orasului Zimnicea pe anul 2017


Proiectul de Hotărâre a Consiliului Local privind aprobarea taxelor de închiriere și a regulamentului de funcționare pentru terenurile de sport din zona ANL


Consultare publica inchiriere locuri de parcare acoperite


28.09.2015 – Proiectul de Hotărâre a Consiliului Local privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul fiscal 2016