Conducere

CONDUCEREA PRIMĂRIEI

Primar – Petre Pârvu
Viceprimar – Valentina Iuliana Vișan

FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

Secretar – Ionel Berechet
Șef Serviciu Economic – Gica Martinescu
Șef Serviciu Resurse Umane, Secretariat și Arhivă – Grigorina Țînțarcu
Șef Birou Buget Finanțe Contabilitate – Irina Bratu
Șef Birou Impozite, Taxe, Control Comercial și Autorizare Servicii de Transport Public Local – Valentina Blidariu